Hot news :

Phát triển kỹ năng

Bạn nghĩ rằng, các nhà tuyển dụng sẽ ấn tượng với hàng loạt bằng cấp, kinh nghiệm và những mối quan hệ ở vị trí cao của bạn. Đúng! Nhưng điều đó là chưa đủ. Trên thực tế, người lãnh đạo luôn mong chờ một người biết phát triển kỹ năng “mềm”.

Kỹ năng mềm chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách của con người, không thể sờ nắn, chỉ có thể cảm nhận bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng lãnh đạo, làm việc theo nhóm, quản lý thời gian, thiết lập quan hệ, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới…

Kỹ năng phỏng vấn xin việc trái ngành được khuyên bởi HR chuyên nghiệp

Tháng Bảy 5, 2019

                           interview.com.vn - Trải qua hàng ngàn buổi phỏng vấn xin việc trái ngành và cơ số đều là thất bại. Đã bao giờ bạn tự hỏi, tôi có niềm đam mê, tôi hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu bản thân mình, nhưng tại sao vẫn không dành được sự ủng hộ của nhà tuyển dụng. Có lẽ […]